'master course' betaalbaarheid van de zorg

De Celsus academie is gestart met de ontwikkeling van een complete online master over betaalbaarheid van de zorg. Eind 2015 zal de eerste module gereed zijn. Deze nascholing is bedoeld voor medisch specialisten (in opleiding) die een volwaardig gesprekspartner willen zijn voor zorgmanagers en zorgverzekeraars. Onderwerpen lopen uiteen van de DBC/DOT-systematiek tot de werking van ons zorgstelsel waarbij steeds de dagelijkse praktijk van de arts centraal staat. 

De nu beschikbare informatie over betaalbaarheid van de zorg is versnipperd en onvoldoende toegankelijk. De Celsus academie is daarom nu deze kennis aan het bundelen en streeft ernaar om nog dit jaar de eerste module als onderdeel van een ‘master course’ aan te kunnen bieden. De master course is door zijn online beschikbaarheid goed toegankelijk voor heel de doelgroep. We houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van de ontwikkeling.

Neemt u deel aan de ontwikkeling? 
Ontwikkeling van de verschillende modules geschiedt in samenspraak met medisch specialisten. Wilt u als medisch specialist een bijdrage leveren aan de inhoud van een of meerdere modules binnen deze master? Dan roepen we u bij deze op u aan te melden hiervoor bij Dr. Hilly Calsbeek. Als tegenprestatie kunt u dan kosteloos deelnemen aan de (test)versie van de master.