Celsus Invitational Conference 2015

23 april vond de de 2e Invitational Conference van Celsus, academie voor betaalbare zorg plaats met als thema ‘kanteling van zorg en de betekenis ervan voor kwaliteit en betaalbaarheid’, een compilatie. Alle congresmaterialen (opnames, presentaties en posters) worden hieronder beschikbaar gesteld.

Aanleiding voor het thema was het advies dat de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (onder voorzitterschap van mevrouw dr. Marian Kaljouw) op 10 april uitbracht. Daarinstaat een voorstel voor een nieuwe ordening van zorg. De verwachting is dat deze ordening de triple aim ‘uitstekende volksgezondheid, betere zorgervaringen voor burgers en lagere kosten’ dichterbij brengt en was daarmee een mooi aanknopingspunt voor de Celsus academie om op deze conferentie in discussie te gaan met professionals uit beleid praktijk en wetenschap over consequenties voor kwaliteit en betaalbaarheid.

Van alle sprekers zijn filmopnames gemaakt, zodat verhalen alsnog (her)beluisterd kunnen worden door mensen die niet aanwezig konden zijn. Alle opnamen zijn/komen spoedig beschikbaar op het youtube kanaal kanaal van de Celsus academie (zie hieronder linken naar de opnamen die nu beschikbaar zijn). Evenals de presentaties en posters.

PDF van het programma.

Presentaties
Dr. Marian Kaljouw - Opening
Prof. dr. Johan Polder - Voorzorg en de implicaties van voorzorg voor betaalbaarheid
Ab Klink - Ordening in de zorg
Dr. Patrick Jeurissen - Over de Celsus academie & Reflectie op de middag

Filmopnames
Dr. Marian Kaljouw - Opening
Anke van Haften - Column
Prof. dr.Steve Iliffe - The practice of integration
Prof. dr. Johan Polder - Voorzorg en de implicaties van voorzorg voor betaalbaarheid
drs. Edith Schippers - Uitdagingen van de toekomst in het licht van kwaliteit en betaalbaarheid
Ab Klink - Ordening in de zorg
Dr. Patrick Jeurissen - Over de Celsus academie & Reflectie op de middag (volgt nog)

Posterpresentaties
Door de promovendi van de Celsus academie

Niek Stadhouders, MSc - Bezuinigingsbeleid in de zorg
Floris Vlaanderen, MSc - Uitkomstbekostiging
Joost Wammes, MSc - Kwaliteit en betaalbaarheid van zorg bij patiënten met hoge zorgkosten
Wieteke van Dijk, MSc - De invloed van medicalisering op zorgkosten
Inger Abma, MSc - PROMs voor verbetering kwaliteit van zorg