PROMs in de zorg en verantwoording van kwaliteit

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van patiëntgerichte zorg  en voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het is de vraag in hoeverre het gebruik van PROMs gecombineerd kan worden voor toepassing in de zorg en voor externe verantwoording van de kwaliteit van de zorg.

Philip van der Wees, Ria Nijhuis-van der Sanden en Gert Westert hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de toepassing van PROMs voor deze verschillende doelen in een kwalitatief onderzoek onder experts in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Uit hun onderzoek blijkt dat experts die geïntegreerde toepassing ondersteunen maar ook knelpunten zien vanwege de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders. Voor de verdere invoering is het van belang dat zorgprofessionals, zorgverzekeraars en patiënten een gezamenlijke visie ontwikkelen op de toepassing van PROMs.

De resultaten  van het onderzoek zijn op 10 december online gepubliceerd door The Milbank Quarterly: Van der Wees PJ, Nijhuis-van der Sanden MWG, Ayanian JZ, Black, Westert GP, and Schneider EC.
Integrating the Use of Patient-Reported Outcomes for Both Clinical Practice and Performance Measurement: Views of Experts from Three Countries. The Milbank Quarterly 2014; 92(4): 754-755