Reductie van verspilling in de (langdurige) zorg

De Nederlandse overheid probeert de bevolking te betrekken bij het beheersen van de Nederlandse zorgkosten. Een van die pogingen is het virtueel meldpunt voor het melden van verspilling in de zorg.

In de periode van mei 2013 tot augustus 2013 werden op dit virtuele meldpunt 16.000 vragenlijsten ingevuld. Resultaten laten zien dat verspilling lijkt op te treden in alle aspecten van zorg. Echter voornamelijk in de acute zorg lijkt de verspilling gerelateerd te zijn aan het volume en prijsniveau, terwijl in de langdurige zorg verspilling eerder gerelateerd lijkt aan managementkosten en de complexiteit van het administratieve systeem.

 Er zijn indicaties dat in Nederland verspilling vaker gerelateerd is aan volume in vergelijking tot de Verenigde Staten waar verspilling met betrekking tot prijzen en administratieve complexiteit meer prevalent zijn.

Aanvullend onderzoek volgt om kosten van verspilling goed te kunnen kwantificeren en een diepgaandere vergelijking met de VS en andere Europese landen mogelijk te maken.

De resultaten van de online meting worden gebruikt om in de komende periode, 2014-2016, verschillende initiatieven aan te zwengelen die deze verspilling aanpakken. Dit betreft de curatieve zorg, de langdurige zorg, medicatie en medische hulpmiddelen. 

Klik hier voor het volledige artikel. Gepubliceerd in Eurohealth Vol. 19(4) 2013 door Fred Lafeber en Patrick Jeurissen.  

Website meldpunt: http://verspillingindezorg.nl