Hervorming van de gezondheidszorg in Nederland: 15 jaar gereguleerde marktwerking

In dit artikel bespreken de auteurs de resultaten en vooruitzichten van de markthervorming in de Nederlandse gezondheidszorg die in 2006 van kracht werd. De centrale boodschap is dat de hooggespannen verwachtingen van de markthervorming niet zijn uitgekomen.

De Nederlandse gezondheidszorg kent een hoge mate van hybriditeit, en er zijn aanwijzingen dat door de hervormingen het systeem nog meer hybride werd. Daardoor functioneert het systeem veel minder marktgericht dan het marktframe doet vermoeden. Het overheidsnarratief is inmiddels aan het kantelen. Beleidsmakers en beleidsdocumenten benadrukken de behoefte aan samenwerking in netwerken van aanbieders en meer overheidssturing.

De Nederlandse ervaringen met de hervorming van de gezondheidszorg zijn illustratief voor de slingertheorie. Na een periode van geloof in concurrentie en minder overheidssturing slingert de slinger in de beleidsvorming terug naar een geloof in samenwerking en een proactieve rol van de staat.

Lees het volledige artikel Healthcare reform in the Netherlands: after 15 years of regulated competition van Hans Maarse and Patrick Jeurissen in Health economics, policy and law (2024), page 1 of 12.