Internationaal panel o.l.v. Patrick Jeurissen rond audit Fins Instituut voor Gezondheid en Welzijn af

Een panel van zes internationale deskundigen, bijeengeroepen door het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, startte in augustus 2022 met de audit van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn. De focus van het panel lag op beoordeling van de prestaties van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn en toekomstgerichte aanbevelingen met het perspectief op bevorderen van het welzijn van de bevolking en het ondersteunen van geïnformeerde besluitvorming.

Op 17 maart 2023 diende het panel hun rapportage in bij permanent secretaris Veli-Mikko Niemi. met aanbevelingen op vooral strategisch niveau voor de taken, sturing en samenwerkingsstructuren van het Instituut. Vanwege de strategische aard van de aanbevelingen stelt het panel voor om de belangrijkste aanbevelingen in het rapport te onderzoeken in vervolgprojecten, met name met betrekking tot de reglementaire bepalingen die de werking van het Instituut regelen en de ontwikkelingsbehoeften op het gebied van informatiebeheer.

Lees het persbericht
Download de rapportage