Hoe goed is de kwaliteit van zorg bij ‘commerciële’ zorgaanbieders?

Overzicht van de wetenschappelijke literatuur met een focus op zelfstandige behandelcentra en private verpleeghuizen behandelcentra en private verpleeghuizen

Dit rapport zet het volgende uiteen: het theoretische mechanisme; prestaties van ‘commerciële zorgaanbieders’ in het buitenland en in Nederland; en een nieuwe verkenning naar de karakteristieken van verschillende typen ‘commerciële’ organisaties en hoe deze de kwaliteit beïnvloeden. Belangrijkste conclusie? Het commerciële oogmerk van een zorgorganisatie is een relevante indicator bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Ook lijkt het zinvol om de specifieke karakteristieken van commerciële zorgaanbieders (bv. ketenorganisaties) mee te laten wegen en om hier nader onderzoek naar te doen.
Dit rapport werd utgevoerd in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Download de rapportage