WEBINAR | Boeklancering ‘The market reform in Dutch health care

Results, lessons and prospects'

Het congres van de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg kon op 8 december helaas niet doorgaan. Als alternatief organiseerden we een webinar. Tijdens dit webinar lanceerden we de twee boeken. Hier kunt u het volledige webinar terugkijken.

 

De verschillende programmaonderdelen in dit webinar
Moderatoren prof. dr. Gert Westert en dr. Simone van Dulmen
5:17 Lessen uit vijftien jaar ‘marktwerking’ | Prof. dr. Patrick Jeurissen
28:28 Reflectie vanuit overheidsperspectief | Dr. Ronnie van Diemen -Steenvoorde
42:28 Reflectie vanuit internationaal perspectief | Dr. Josep Figueras
59:01 Interactie met de luisteraars
1:10:35 Interview met Karel Peter Companje en Hans Maarse over de betaalbaarheid van de zorg: wat kunnen we leren van het verleden? onder leiding van Dr. Simone van Dulmen

15 jaar marktwerking in de zorg
In 2006 startte de ambitieuze hervorming van het Nederlandse zorgstelsel gebaseerd  op principes van gereguleerde concurrentie of marktwerking. Kunnen we – nu 15 jaar verder – die hervormingen als een succes beschouwen? Wat heeft 15 jaar marktwerking gedaan met toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van ons zorgsysteem? Het boek ‘The market reform in Dutch health care; Results, lessons and prospects’ voorziet in een grondige terugblik.
Download het boek‘The market reform in Dutch healthcare’:

Vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid
Het tweede boek van deze middag, ‘Vijftig jaar kostenbeheersingsbeleid deel II – 1995-2020’ beschrijft het kostenbeheersingsbeleid van de afgelopen 25 jaar. Dit tweeluik geeft met dit historisch perspectief een bijzondere inkijk in het Nederlandse kostenbeheersingsbeleid.
In dit webinar blikken we terug, maar zeker ook vooruit. Naar oplossingen voor een blijvend betaalbare en toegankelijke zorg. Het boek 'Vijftig jaarkostenbeheersing in de zorg - Deel II): 1995-2020' is verkrijgbaar via SDU.