De prevalentie van comorbiditeiten bij patiënten met kanker

Een systematic review voor borst-, colorectale, long-, prostaat- of huidkankerpatiënten

Patiënten met kanker hebben vaker een of meer bijkomende chronische ziekten, ook wel comorbiditeiten genoemd. Comorbiditeiten zijn van invloed op het behandelplan en de overleving van kankerpatiënten, maar kennen ook economische impact. Met een systematische review analyseerden onderzoekers de huidige literatuur op de prevalentie van comorbiditeiten bij de vijf meest voorkomende vormen van kanker, te weten: borst-, colorectale, long-, prostaat- of huidkankerpatiënten.

In vijf databases over een periode van 1990 en 2020  voldeden 166 artikelen aan de inclusiecriteria. Van deze inventarisatie gingen 57 artikelen over patiënten met borstkanker, gevolgd door 49 met prostaatkanker, 44 met longkanker, 44 met darmkanker en 7 met huidkanker. Bij het merendeel van de studies (145) werd de Charlson Comorbidity Index (CCI) gebruikt als maat voor het voorkomen van comorbiditeiten (zie kader voor toelichting). Bereik voor een CCI score > 1 was 8-45% voor borstkanker, 4-69% voor colorectale kanker, 25-81% voor longkanker, 12-45% voor prostaatkanker en 9-72% voor huidkanker.

De onderzoekers constateren daarmee een aanzienlijke heterogeniteit in de prevalentie van comorbiditeit tussen de verschillende studies. De prevalentie van comorbiditeiten berekend met de CCI varieert tussen 4-81%. Bovendien verschilt de prevalentie ook tussen kankertypes: borst- en prostaatkanker bevinden zich in een lagere range dan colorectale, long- en huidkanker. De prevalentie leek toe te nemen met de leeftijd. En de onderzoekers vonden geen toename van de prevalentie van comorbiditeit in de tijd voor alle kankertypes.

Download het volledige rapport.
Download het onderzoeksprotocol.