Word jij onze nieuwe collega?

Postdoc 'Leerstoel Betaalbaarheid van Zorg'

Over de vacature 

 • 20-32 uur per week
 • Bepaalde tijd
 • 1 jaar met uitzicht op verlenging
 • Schaal 11
 • Fulltime: min € 3922 - max € 5383 bruto per maand
 • Sluitingsdatum: 10 december 2021

Functie

Wij zijn op zoek naar een postdoc met belangstelling voor methodologie en onderwijs die ons multidisciplinaire team komt versterken. Je draagt bij aan het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs binnen de leerstoel Betaalbaarheid van zorg. 

Als onderdeel van IQ healthcare richt de leerstoel voor Betaalbaarheid van zorg zich op een duurzame vormgeving van het Nederlandse zorgstelsel, zodat deze houdbaar, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar blijft. We doen dit door onderzoek naar hoe beleidsmakers, verzekeraars, bestuurders en professionals de zorg kunnen verbeteren. We besteden daarnaast veel aandacht aan kennisdeling met deze stakeholders en onderwijs.

De leerstoel Betaalbaarheid van zorg probeert een brug te slaan tussen wetenschap en beleid en praktijk, en zo concreet maatschappelijke impact te bewerkstelligen. De focus van het onderwijs ligt op het opzetten van nieuwe vormen van (post-)master onderwijs. In de komende jaren ligt de focus van het onderzoek:

 • Optimalisatie van tertiaire zorg, bijvoorbeeld nieuwe technologieën.
 • Het betaalbaar inrichten van complexe zorg voor patiënten met co-morbiditeiten.
 • Het beperken van administratieve lasten, onder meer door meer ‘zorg-thuis’. 
 • Het verminderen van ongepaste zorg.
 • Je wordt een belangrijke spil in een web van ongeveer 10 onderzoekers met een focus om de zorg beter te maken en deze ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Eigen initiatief wordt gewaardeerd enje kunt jezelf blijven ontwikkelen. Zo geef je vorm aan jouw toekomst, of deze nu in de academie ligt of daarbuiten. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig beleidsrelevant onderzoek uitvoeren.
 • Kennis delen met verschillende beleidsdepartementen en stakeholders. 
 • Schrijven van projectaanvragen voor (beleidsrelevant) onderzoek.
 • Begeleiden van promovendi binnen de academie voor betaalbare zorg.
 • Een bijdrage leveren aan algemene activiteiten die plaats vinden binnen de afdeling IQ healthcare, zoals het geven van onderwijs, begeleiden van stages en het voorbereiden van bijeenkomsten binnen de afdeling
 • of binnen het team.

Afdeling

IQ healthcare is een afdeling van het Radboudumc met de missie om 'met kennis en kunde beleid en praktijk te ondersteunen bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorg'. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de zorg beter kan maar ook moet en dat kwaliteit verwijst naar de kwaliteit van zorg van zorgprofessionals, zorgprocessen en zorgsystemen. De afdeling voert wetenschappelijk onderzoek uit, adviseert uiteenlopende partijen in de gezondheidszorg maar verzorgt ook veel onderwijs.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. We willen significant impact on healthcare hebben. Elke dag willen we het beter doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs. Elke dag beter begrijpen hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Zo krijgt iedere patiënt altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Profiel

Binnen het team zijn wij op zoek naar een postdoc onderzoeker met ervaring in verschillende onderzoeksmethodologieen met een focus op gezondheidseconomie en -beleid. Je hebt aantoonbare belangstelling voor de macro-economische kant van gezondheidszorg en/of betaalbaarheid van zorg. 

Je bent een zelfstarter die komt met eigen ideeën en voorstellen en je kan deze implementeren. Je bent in staat om zelfstandig projectaanvragen te schrijven om subsidies voor (deel)onderzoeken te verkrijgen en onderzoek uit te voeren. Je bent dan ook van meerdere markten thuis. Daarnaast  beweeg
je je gemakkelijk in de werelden van beleid en wetenschap en bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te begeleiden. Bovendien ben je gericht op samenwerking en beschik je over uitstekende sociale vaardigheden. Het onderhouden van contacten met subsidieverstrekkers om verantwoording af te leggen over de besteding van gelden gaat je dan ook goed af. 

Verder herken je jezelf in onderstaand profiel:

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding Gezondheidswetenschappen, Economie, Bestuurskunde, Biomedische Wetenschappen of een vergelijkbare achtergrond.
 • Afgeronde PhD.
 • Een brede kennis van diverse methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek.
 • Vaardigheid in het organisatorisch opzetten van (deel)onderzoeken en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, formuleren probleemstellingen en bewaken intellectueel eigendom uitgevoerd onderzoek en adviseren over vraagstellingen op basis van reeds uitgevoerd onderzoek.
 • Ervaring in onderwijsactiviteiten.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse en Nederlandse uitdrukkingsvaardigheden.
 • Ook herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Geïnteresseerd?

Solliciteer direct