Mogelijkheden om de de zorg voor Parkinsonpatiënten te verbeteren

Proefschrift en lekenpraaktje van Floris Vlaanderen

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een chronische voortschrijdende neurogeneratieve aandoening met een breed scala aan symptomen. Bij de behandeling van ZvP zijn vaak verschillende zorgaanbieders betrokken. Om tot de beste zorg voor de ziekte van Parkinson te komen moet de behandeling ervan naadloos aansluiten en tegelijkertijd betaalbaar zijn. Dat is vaak nog niet het geval. Promovendus Floris Vlaanderen ontdekte in zijn onderzoek dat de zorg voor mensen met parkinson op meerdere vlakken kan verbeteren.

Het blijkt uit inventarisatie van patient journey dat juist vrouwen veel vormen van zorg sneller na hun diagnose nodig hadden dan mannen. Vermoedelijk omdat de ziekte bij vrouwen pas later in het ziekteverloop wordt herkend. Ook nieuwe financieringssystemen, die goede zorguitkomsten belonen, kunnen de zorg voor mensen met ZvP ten goede komen: resultaten elders in de zorg lieten verbetering zien in zowel kwaliteit als kosten.
Investeren in de dichtheid van zorgnetwerken biedt ook mogelijkheden om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de parkinsonzorg te verbeteren. Belangrijke factor blijkt de hoeveelheid gemeenschappelijke patiënten die behandelaren delen. Een hogere dichtheid is geassocieerd met minder complicaties en lagere kosten.
Tot slot moet de zorg voor mensen met ZvP meer plaats vinden bij patiënten thuis.

Op woensdag 27 oktober 2021 promoveerde Floris Vlaanderen, MD zijn proefschrift ‘Towards seamless and sustainable care for Parkinson’s disease'.
Promotors waren prof. dr. B.R. Bloem en prof. dr. P.P.T. Jeurissen. Copromotors waren dr. M.J. Meinders en dr. M.A. Tanke.

Het lekenpraatje van zijn promotie is hier terug te kijken:

Download het volledig proefschrift ‘Towards seamless and sustainable care for Parkinson’s disease'.