Wegen van Populatiebekostiging

Verkenningen van literatuur en opvattingen

Populatiebekostiging staat volop in de belangstelling, al is het niet iets nieuws. Het inschrijftarief voor de huisarts is bijvoorbeeld populatiebekostiging avant la lettre. De hernieuwde interesse heeft veel te maken met de behoefte aan meer preventie, minder fragmentering, meer samenwerking en de hoge zorgkosten. Dit onderzoek laat zien dat populatiebekostiging de potentie heeft om de groei van zorguitgaven af te remmen. Het is echter ook weer niet hèt middel voor alle vraagstukken rondom betaalbaarheid, kwaliteit en toegang tot zorg. In die zin is dit onderzoek met zijn aanbevelingen te lezen als een aansporing voor meer populatiebekostiging.

De definitie voor populatiebekostiging die we in dit rapport hanteren luidt: 
‘Het betalen voor het leveren van zorg voor persoon of populatie voor een bepaalde periode, losgekoppeld van feitelijke zorgconsumptie’.

Vanuit de centrale vraag: ‘Hoe en in welke mate kan populatiebekostiging bijdragen aan de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg?’, zijn met literatuuronderzoek en focusgroepen de toepassingsgebieden en randvoorwaarden voor populatiebekostiging onderzocht.

We onderzochten voorbeelden van populatiebekostiging  in het buitenland, voorbeelden in Nederland en wat de randvoorwaarden zijn om (meer) vormen van populatiebekostiging in te voeren. We sluiten af met een analyse over de beleidsmatige betekenis van onze bevindingen.
Het overgrote deel van onze bevindingen heeft betrekking op de curatieve zorg. Wij vonden geen goed geëvalueerde experimenten binnen de langdurige zorg of het sociaal domein. Dat wil niet zeggen dat hier geen mogelijkheden liggen, er zijn aanwijzingen dat ook in deze sectoren populatiebekostiging potentie heeft.

Lees het volledige rapport.