Eigendomssituatie van invloed op Coviduitbraken in instellingen voor langdurige zorg

De verpleeghuissector is onevenredig zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Sommige verpleeghuizen deden het echter beter dan andere. Wat ligt hieraan ten grondslag? Onderzoekers evalueerden in deze literatuurstudie de relatie tussen de eigendomsstructuur van verpleeghuizen en hun prestaties tijdens de COVID-19-crisis.

Hun bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek: er bestaat een verband tussen zorginstellingen met winstoogmerk en toegenomen COVID-19-gevallen, uitbraken en / of sterfte. Die relatie tussen de eigendomsvormen en presentaties tijdens de COVID-19 crisis kan grotendeels worden verklaard door onderliggende factoren. Deze factoren worden gecategoriseerd als organisatorisch (bv. grootte), proces (bv. toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen) en contextueel (bv. regionale spreiding van COVID-19).

De beleidsimplicaties van deze bevindingen zijn actueel: beleidsmakers kunnen organisaties met winstoogmerk ontmoedigen (of non-profitorganisaties bevoordelen), of de regulering van de onderliggende factoren, die verband houden met de uitkomsten van COVID-19, verbeteren.

Los van discussies over de waarden die ten grondslag liggen aan de toekomst van het eigendom van verpleeghuizen, kunnen er nu binnen de bestaande eigendomsstructuren stappen worden ondernomen om de factoren aan te pakken die het nauwst verband houden met de resultaten.

Op korte termijn is het misschien goed om deze factoren aan te pakken, maar voor de lange termijn sluit deze review aan bij eerdere literatuur die suggereert dat beleidsmakers op hun hoede moeten zijn voor verpleeghuizen met winstoogmerk. Met dien verstande dat nader onderzoek nodig is om te bepalen hoe generaliseerbaar deze data is. Bovendien zou meer hoogwaardig onderzoek mogelijk zijn als publieke data beter beschikbaar komen. Daarin gaan investeren is zinvol.

De volledige publicatie is van Florien M. Kruse, Jasmine Mah, Sanne Metsemakers, Melissa K. Andrew en Patrick P.T. Jeurissen. The Relationship between Ownership of Nursing Homes and their Response to the COVID-19 Pandemic: a Systematic Review, www.ltccovid.org, preprint.