Complex beleid verhoogt zowel de werkelijke kosten als de ervaren registratiedruk; De Nederlandse casus

Commentaar op “Perceived Burden Due to Registrations for Quality Monitoring and Improvement in Hospitals: A Mixed Methods Study

De registratielast voor zorgprofessionals zou steviger op de beleidsagenda moeten komen te staan. In hun studie voeren Marieke Zegers en collega's een overtuigend argument aan waarom dat zo zou moeten zijn. In Nederlandse ziekenhuizen besteedt een zorgprofessional gemiddeld 52,3 minuten per dag aan kwaliteitsregistraties en monitoringinstrumenten. Daarnaast zijn er nog veel meer administratieve taken. Dit vertegenwoordigd een substantieel deel van hun inzet die uiteindelijk een rem kan worden op de intrinsieke motivatie voor de zorgberoepen. We zijn het met Zegers et al eens dat we behoefte hebben aan meer operationele efficiëntie. Echter, het probleem is zeer complex en ook nauw verbonden met het zorgstelsel als geheel en de verschillende niveaus. Meer operationele efficiëntie alleen lost dit probleem niet op. We hebben ook behoefte aan een beter beleid voor beheer van gezondheidsgegevens op macroniveau.

Link naar de artikelen:

Perceived Registration Burden: The Case of the Netherlands. Comment on 'Perceived Burden Due to Registrations for Quality Monitoring and Improvement in Hospitals: A Mixed Methods Study'
Patrick PT Jeurissen , Niek Klazinga, Luc Hagenaars. Int J Health Policy Manag 2020, 1–3

' Perceived Burden Due to Registrations for Quality Monitoring and Improvement in Hospitals: A Mixed Methods Study'
Marieke Zegers, Gepke L. Veenstra,   Gerard Gerritsen,   Rutger Verhage, Hans (J.G.) van der Hoeven, Gera A. Welker. Int J Health Policy Manag 2020, 1–14