Benoeming Patrick Jeurissen Wetenschappelijke Adviesraad voor Pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’

Patrick Jeurissen werd onlangs benoemt tot lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de pan-Europese commissie ‘Gezondheid en duurzame ontwikkeling’, onder leiding van Professor Mario Monti, president van de Bocconi Universiteit, Italië. De commissie verdiept zich komend jaar in gezondheidszorgbeleid in het licht van pandemieën.

Deze onafhankelijke commissie is bijeen geroepen door de Europese afdeling van de WHO en gaat - in het licht van pandemieën - het beleid voor gezondheidszorg en zorgstelsels heroverwegen en in de bredere context van strategieën voor duurzame ontwikkeling. De commissie wil een alomvattende heroverweging maken voor het stellen van prioriteiten in het economisch en sociaal beleid; de uitdagingen en kansen identificeren waarmee de verschillende gezondheids- en sociale zorgstelsels in de 53 lidstaten van de Europese WHO regio worden geconfronteerd; op feiten gebaseerde aanbevelingen doen en consensus opbouwen over het vergroten van het bewustzijn van mogelijke pandemieën en pandemie-achtige bedreigingen; het verbeteren van gezondheidssystemen in termen van structuur en investeringen; het herdefiniëren van bestuur en de veerkracht en het vermogen van landen versterken om te kunnen anticiperen en te innoveren.

De Commissie zal kennis en wijsheid uit een continentbreed netwerk van leiders, beleidsmakers, wetenschappers en leden van het maatschappelijk middenveld bundelen. Ze wordt ondersteund in deze taak door een Wetenschappelijke Adviesraad (WA) bestaande uit beleidsdeskundigen, waaronder zowel academici als beleidsmedewerkers. Deze WA zal de Commissie een wetenschappelijke basis bieden met het verzamelen van relevante wetenschappelijke literatuur in antwoord op de gestelde vragen. Tevens zal ze prioriteiten en opties presenteren aan beleidsmakers voor investeringen in gezondheids- en sociale systemen als ondersteunend middel voor economische groei en het bevorderen van cohesie in samenlevingen.