De COVID-19-uitbraak in de verpleeghuissector – speelt de eigendomsstructuur een rol?

Het coronavirus heeft in veel landen een grote impact gehad op de verpleeghuissector. Een groot deel van de covid-19 gerelateerde doden waren verpleeghuisbewoners (met als koploper Canada, waar dit aandeel ongeveer 80% bedroeg). Er bestaan grote verschillen tussen overheden/landen in de mate waarin zij de verpleeghuissector hebben weten te beschermen. Ook blijken er grote verschillen te bestaan tussen verpleeghuizen in de mate waarin ze effectief op het nieuwe virus hebben weten te reageren.
Van de karakteristieken die hierin een rol kunnen spelen is de eigendomsstructuur van verpleeghuizen er één. Anders gezegd of het verpleeghuis for-profit, non-profit of publiek is.

In dit webinar voor de 'International Long-term care Policy Network' bespreken Florien Kruse van IQ healthcare en Amy Hsu van University of Ottawa Brain and Mind Research and Bruyère Research Institute hoe de eigendomsstructuur van invloed kan zijn op de mate waarin een verpleeghuis effectief kan reageren op een epidemie.