Zorggebruik en Praktijkvariatie in de zorg

Contactpersoon: Yvonne de Man, yvonne.deman@radboudumc.nl
Looptijd: 2017-2020
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Gert Westert, prof. dr. Patrick Jeurissen, dr. Femke Atsma en dr. Stef Groenewoud.​ 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Verschillende studies laten zien dat het uitmaakt waar je woont en de zorg die je krijgt. Dit fenomeen noemen we praktijkvariatie. Een deel hiervan is ongewenst. Door praktijkvariatie in kaart te brengen kunnen we ongepaste zorg identificeren. Signaleren is immers de eerste stap om interventies te ontwikkelen die leiden tot een betere kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg.

Met behulp van declaratiedata brengen we in dit promotie onderzoek het zorggebruik van patinten met long- en darmkanker in de laatste levensfase, en de nazorg van kwetsbare ouderen die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, in kaart. Daaropvolgend kijken we met analyses voor praktijkvariatie of deze zorgt afhankelijk is van waar deze mensen wonen of in welk ziekenhuis ze zijn opgenomen.

Regio’s zijn moeilijk aanspreekbare entiteiten over de zorg die geleverd wordt. Met netwerkanalyses (die zijn gebaseerd op zorgverleners die dezelfde patiënten delen) pogen we een nieuwe entiteit te formuleren. Zo’n netwerk kan dan wellicht fungeren als aanspreekpunt voor de geleverde zorg en de mogelijke variatie daarin. Aanvullende vraag hierbij is of een intensievere samenwerking binnen netwerken van invloed is op de variatie in de zorg? Ons streven is om beleidsmakers en zorgverzekeraars handvatten te bieden die ze bijvoorbeeld kunnen benutten bij zorginkoop.

Download hier het proefschrift