Verminderen van niet gepaste zorg en het opschalen van interventies

Contactpersoon: Daniëlle Kroon, danielle.kroon@radboudumc.nl
Looptijd: 2019-....
Begeleidingsteam:

Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Tijn Kool, dr. Simone van Dulmen 

Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Niet-gepaste zorg is zorg die geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt, of niet opweegt tegen de bijwerkingen en/of kosten. Deze vorm van zorg gaat daarnaast dus wel gepaard met risico’s op complicaties en onnodige zorgkosten.

Mijn onderzoek richt zich op het effectief verminderen van dit type zorg. Er zijn de afgelopen jaren al veel initiatieven geweest op dit gebied, met ook mooie resultaten. Nu is het belangrijk om de volgende stap te maken: hoe zorgen we dat de interventies die effectief zijn, ook toegepast (kunnen) gaan worden in andere ziekenhuizen of bij andere huisartsenpraktijken.

Dit onderzoeken we in een samenwerking met het landelijke programma Doen of laten?. De literatuur beschrijft een aantal theorieën  en strategieën voor de verspreiding van effectieve interventies. Wij onderzoeken of dit ook toepasbaar is op het onderwerp niet-gepaste zorg. De extra uitdaging bij dit onderwerp is namelijk dat het gaat om een gedragsverandering waarbij we gewoontes willen doorbreken, bijvoorbeeld omdat bepaalde zorg gestopt moet worden.