Uitdaging: betaalbare langdurige zorg

Langzaam maar zeker snoept de langdurige zorg een steeds groter deel van het totale zorgbudget op. En door de sterke vergrijzing, de dalende productiviteit in de zorg - ten opzichte van andere sectoren - en het feit dat het steeds moeilijker wordt om het aantal (mantel)zorgers in het informele circuit op peil te houden, wordt het probleem steeds groter. De Celsus academie heeft er een paper over gepubliceerd, ‘Sustainable challenge: sustainable long-term care’.

Hierin maakt de academie de uitdagingen inzichtelijk die er liggen op het terrein van de langdurige zorg. Daarnaast is, zowel vanuit de theorie als de praktijk, gezocht naar het effect van de huidige maatregelen die genomen worden. De belangrijkste conclusie is dat we nu in actie moeten komen willen we de langdurige zorg op termijn betaalbaar en toegankelijk houden.

Lees het onderzoeksrapport 'Sustainable challenge'.