Betaalbare organisatie van ziekenhuizen

Contactpersoon: Erick Wackers, erik.wackers @radboudumc.nl
Looptijd:2018-....
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Simone van Dulmen
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Het centrale focus van dit promotieonderzoek ligt op een betaalbare organisatie van ziekenhuizen. Met drie projecten wordt dit thema verder uitgediept.

Met een literatuurstudie worden de randvoorwaarden van ziekenhuisstrategieën die gericht zijn op een hogere kwaliteit en lagere kosten verkend.

In samenwerking met het CPB en de NZa worden parallel hieraan de ziekenhuisstrategieën van Bernhoven en Rivas Zorggroep geëvalueerd. Erik Wackers neemt vanuit IQ healthcare hierin de kwalitatieve evaluatie voor zijn rekening. Door interviews met betrokkenen in beide organisaties en regio’s gaat hij op zoek naar inzicht in het veranderproces en aanknopingspunten voor duurzame organisatie van de ziekenhuiszorg in de toekomst.

Tenslotte stelt hij de acute zorg centraal, en onderzoekt hij de integratie van spoedeisende hulp en huisartsenposten vanuit een kostenperspectief. De vorm die hij hierin hanteert is die van een kwantitatief onderzoek op basis van declaratiedata.