No cure no pay: uitkomst-bekostiging in de zorg

De roep om uitkomstindicatoren is luid. Wat is precies het resultaat van onze dure zorg? En wat de toegevoegde waarde voor de patiënt? Bovendien zijn er verontrustende signalen dat er grote kwaliteitsverschillen zijn, zowel tussen instellingen als tussen zorgverleners. ‘De zorg is onvoldoende transparant en het is moeilijk om goede zorg te kiezen,’ is een algemeen gevoel dat leeft.

De Celsus academie heeft onderzocht welke strategie uitzicht biedt op succesvolle toepassing van uitkomstbekostiging. De hoofdvraag hierbij is: in hoeverre bieden de huidige bekostigingswijzen en het huidige niveau van transparantie over processen en uitkomsten in de Nederlandse curatieve zorg al mogelijkheden voor uitkomstbekostiging?

Lees de resultaten in het onderzoeksrapport ‘No cure, no pay? Onderweg naar uitkomstbekostiging in de Nederlandse zorg; huidige en toekomstige mogelijkheden’.  Lees ook de brief aan de Tweede Kamer van de minister van VWS over uitkomstbekostiging in de curatieve zorg.