Hoe draagt de verplaatsing van zorg naar huis bij aan de betaalbaarheid van zorg?

Contactpersoon: Stefan Auener, stefan.auener@radboudumc.nl
Looptijd:2018-....
Begeleidingsteam: Prof. dr. Patrick Jeurissen, prof. dr. Gert Westert, dr. Simone van Dulmen
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Stefan Auener concentreert zich op de transitie van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de thuissituatie. De leidende vraag hierbij is: Hoe kan verplaatsen van zorg naar huis bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg? Omdat intramurale zorg gepaard gaat met hoge (administratie)lasten en andere overhead kosten, kan een verplaatsing van zorg naar huis gepaard gaan met een afname van de kosten.

Met verschillende onderzoeksmethoden zoals een literatuurstudie, kwantitatieve data-analyse en een kwalitatief actieonderzoek inventariseert hij wat een verplaatsing van zorg naar huis kan opleveren in termen van geld of gereduceerd zorggebruik.

Ook onderzoekt hij welke zorg er naar huis kan worden gebracht en hoe de transitie van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis ondersteund kan worden. Uitgangspunt is steeds dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.