Celsus: nieuwe academie over betaalbare zorg

Er moet meer aandacht komen voor de betaalbaarheid van de zorg. Want de Nederlandse zorg is - na die van de Verenigde Staten - de duurste ter wereld. En de kosten blijven maar stijgen. Niets doen is daarom geen optie meer

Er moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes die verder gaan dan het verschralen van het basispakket en het verhogen van de eigen bijdragen. Momenteel is er een enorm gebrek aan kennis op het gebied van betaalbare zorg. Er is geen antwoord op de vraag hoe we de zorg beter betaalbaar kunnen maken, zonder dat de kwaliteit ervan door de bodem zakt. Daarom heeft het ministerie van VWS, in samenwerking met IQ healthcare, onderdeel van het UMC St Radboud, de nieuw kennisinstituut opgericht: Celsus, academie voor betaalbaare zorg.

Activiteiten van de Celsus academie De Celsus academie is hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van betaalbare zorg. De academie verzamelt en creëert kennis op dit gebied en deelt deze vervolgens via publicaties, cursussen en opleidingen. Celsus kiest voor een multidisciplinaire aanpak en slaat bovendien een brug tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Hiermee draagt Celsus bij aan toegankelijke kennis om de zorg gezond te maken. Het realiseren van het motto, 'betaalbare zorg voor elke burger' staat hierbij steeds centraal.

In het werkprogramma 2013 - 2017 is vastgelegd op welke onderzoeken en activiteiten de Celsus academie zich tussen 2013 en 2017 richt.

Lees ook het blog van dr. Patrick Jeurissen, programmaleider van de Celsus academie.