Doen private ziekenhuizen het beter dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie?

Verschillende Europese landen bieden in toenemende mate zorg in private ziekenhuizen aan. Het aanbieden van private zorg zou leiden tot een betere toegankelijkheid, betere kwaliteit en efficiëntere zorg. Maar is dit ook zo? Hoe zit het eigenlijk met de relatieve prestaties van private ziekenhuizen in vergelijking met publieke ziekenhuizen?
Met dit onderzoek brengen de onderzoekers in kaart of private ziekenhuizen efficiënter, kwalitatief beter en toegankelijker zijn dan publieke ziekenhuizen in de Europese Unie.

Wij hebben deze kennislacune gevuld door een systematische en realistische review te schrijven waarin we de prestaties van publieke ziekenhuizen vergelijken met private ziekenhuizen op het gebied van efficiëntie, toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in de landen van de Europese Unie. We hebben voor deze review uitkomsten bijeengevoegd uit Italië, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Spanje en Portugal. Uit deze uitkomsten blijkt dat publieke ziekenhuizen net zo efficiënt zijn als of zelfs efficiënter zijn dan private ziekenhuizen. In de private zorgvoorziening speelt het probleem van de toegankelijkheid van de zorg voor bredere lagen in de bevolking een rol: patiënten met een hogere sociaaleconomische achtergrond krijgen een betere toegang tot private zorgvoorzieningen, vooral in vergelijkbare private systemen zoals in Groot Brittannië en Griekenland.

De bestaande uitkomsten over de kwaliteit van de zorg zijn vaak te divers om er een eenduidige conclusie uit te kunnen trekken. Onze uitkomsten laten voorts zien dat de private (commerciële) ziekenhuissector sterker lijkt te reageren op (financiële) prikkels dan andere sectoren in de dienstverleningssector. Daarom moeten beleidsmakers in zulke gevallen óf behoedzaam zijn in het bedenken van adequate prikkels óf ze moeten terughoudend zijn  om de private ziekenhuissector te laten groeien.

Florien M. Kruse, Niek W. Stadhouders, Eddy M. Adang, Stef Groenewoud, Patrick P.T. Jeurissen. Do private hospitals outperform public hospitals regarding efficiency, accessibility, and quality of
care in the European Union? A literature review. Int J Health Plann Mgmt. 2018;1–20.|

Ga naar het artikel.