De rol van artsen(organisaties) bij het beheersen van de kosten van de zorg

Artsen kunnen een belangrijke rol spelen in de beheersing van de zorguitgaven door zich te richten op zorg die waarde toevoegt voor de patiënt en zorg die dat niet doet uit te sluiten. De mate waarin artsen zich verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de kosten - Financial stewardship - is echter nauwelijks vastgesteld. In dit artikel presenteren we de resultaten van een pilotsurvey waarmee we het financial stewardship onder artsen hebben vastgesteld.

Met name huisartsen die een groot deel van de vraag van patiënten voor hun rekening nemen hebben hierin een goede uitgangspositie. Zij bouwen langdurige relaties op met hun patiënten en zijn daarmee het best in staat om hoogwaardige, gecoördineerde en persoonsgerichte zorg te bieden. Bovendien kunnen ze in veel zorgsystemen als poortwachter fungeren naar de duurdere tweede lijns zorg.

De mate waarin artsen zich verantwoordelijk voelen voor het beheersen van de kosten - Financial stewardship - is echter nauwelijks vastgesteld. In dit artikel presenteren we de resultaten van een pilotsurvey waarmee we het financial stewardship onder artsen vast hebben gesteld. Dit is tevens de voorbereiding voor een grootschalig onderzoek onder artsen.

Lees het hele artikel
The role of physicians and their professional bodies in containing health care costs.
Fam Pract. 2017 Nov 16;34(6):637-638.
Philip J Van der Wees, Joost J G Wammes