Administratieve lasten: hoe en waarom verschilt dit tussen OECD landen en typen zorgstelsels?

Administratie is een belangrijk onderdeel van zorgstelsels. Het belang kan toenemen doordat vraag en aanbod in de zorg complexer wordt, maar gek genoeg krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in de academische gemeenschap. Daarom vergeleken wij hoe administratieve lasten verschillen tussen OECD landen en typen zorgstelsels.

We gebruikten hiervoor OECD data, die enkel administratieve functies omvatten van organisaties die zorg besturen of financieren. Administratieve lasten door zorginstellingen of zorgprofessionals zijn uitgesloten. We vonden dat administratieve lasten op dit niveau min of meer gelijk zijn gebleven in het laatste decennium. Er zijn grote verschillen tussen landen: IJsland komt op 1.3% van het totale zorgbudget vergeleken met 8.3% in de VS. Vooral vrijwillige private verzekeringen kennen hoge administratieve lasten. Voor alle landen zijn deze hoger dan bij verplichte vormen van dekking. Onder de laatste categorie kennen landen met meerdere verzekeraars hogere administratieve lasten dan landen met één verzekeraar of een National Health Service.

Deze resultaten houden verband met verschillen in schaalvoordeel en de benodigde administratieve activiteiten. Studies naar ziekenhuizen en eerstelijnszorg aanbieders duiden op eenzelfde patroon. Bij elkaar opgeteld schatten we dat 30-40% van het totale zorgbudget besteed wordt aan administratie, wat aangeeft dat deze blinde vlek in de literatuur meer aandacht verdient om nadelige verdeling van administratieve taken over de verschillende niveaus van zorgstelsels te adresseren.

How and why do countries differ in their governance and financing-related administrative expenditure in health care? An analysis of OECD countries by health care system typology
Luc Hagenaars, Niek Klazinga (AMC/Uva), Michael Mueller en David Morgan (OECD), en Patrick Jeurissen.
The International Journal of Health Planning and Management, 2017;1–16.