Hoe verhouden collectieve functies in zorgsystemen zich tot betaalbare zorg?

Contactpersoon: Luc Hagenaars, MSc (Global Health) luc.hagenaars@radboudumc.nl
Looptijd:2016-2021
Begeleidingsteam: Prof.dr. Patrick Jeurissen, prof.dr. Niek Klazinga (AMC/UvA)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

Een belangrijk aspect van betaalbare zorg betreft zorg voor individuen. Echter kennen gezondheidssystemen ook functies die betrekking hebben op het collectief. Dit geldt bijvoorbeeld voor administratieve lasten en bepaalde vormen van preventie. In mijn proefschrift onderzoek ik hoe deze thema’s zich tot elkaar en tot betaalbare zorg verhouden. Ik gebruik een interdisciplinaire onderzoeksmethodiek waarbij ik onder andere gebruik maak van internationale vergelijkingen.

In een eerste studie vergelijk ik beleidspatronen bij de suiker-, vet- en frisdrankbelasting (gepubliceerd in Health Policy; 121(8)). Er is de laatste jaren veel aandacht voor dit instrument maar de academische aandacht richtte zich met name op de economische rationele erachter. In onze studie onderzochten we de beleidscontext en beleidsinhoud van 13 casussen. We vonden dat het belasten van suikerhoudende dranken het best uitvoerbaar is en potentie heeft voor de volksgezondheid. Omdat het een zeer kosteneffectieve maatregel is lijkt het goed voor betaalbaarheid van zorg. Het valt op dat relatief veel conservatief/liberale regeringen de belasting introduceerden, en dat er vaak budgettaire behoeften meespeelden. Framingstrategieën verschilden behoorlijk wat met name verband houdt met de beleidscontext. Lees meer

In een tweede studie vergelijk ik de administratieve lasten in de zorg in OECD landen (gepubliceerd in The International Journal of Health Planning and Management; 12 oktober 2017). We gebruikten OECD data, die enkel de administratieve lasten bevatten van organisaties die zorg besturen en financieren. Naast grote verschillen tussen landen onderling, vonden we ook significante verschillen tussen typen zorgstelsels. Vrijwillige verzekeringen kennen veel hogere administratieve lasten dan verplichte verzekeringen, en deze zijn ook hoger in landen met meerdere verplichte verzekeraars vergeleken met landen met één zorgfinancier. Op het niveau van zorgverleners lijkt eenzelfde patroon aanwezig. Lees meer

In een discussiehoofdstuk beschrijf ik of en hoe ‘meer preventie’ een goede strategie is voor betaalbare zorg (te publiceren in het leerboek ‘Betaalbare zorg voor elke burger’ in 2018). Hierbij beschrijf ik de impact van langer gezond leven door preventie op zorgkosten, bredere macro-economische effecten, en problemen en oplossingsrichtingen voor intersectoraal gezondheidsbeleid en preventie binnen de gezondheidszorg met een populatieperspectief.

Andere hoofdstukken uit het proefschrift moeten nog vorm krijgen.

Samenwerking met:-

Lekenpraatje van 25 juni 2021

Link naar het proefschrift
'Reducing paper and sugar for fiscally sustainable healthcare systems'.