Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten

De top 1% van de mensen met hoogste zorgkosten is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de zorgkosten, de top 5% voor bijna de helft van de kosten. Dit roept de vraag op wie deze veelgebruikers van zorg zijn: Welke zorg gebruiken zij en is het mogelijk om de zorg voor deze patiënten te verbeteren? Recent publiceerden wij hierover in BMJ Open en in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Characteristics and healthcare utilisation patterns of high-cost beneficiaries in the Netherlands: a cross-sectional claims database study
Joost Johan Godert Wammes, Marit Tanke, Wilma Jonkers, Gert P Westert, Philip Van der Wees, Patrick PT Jeurissen.
BMJ Open , Health services research.

en

Kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten. Patiënten met de hoogste zorgkosten in beeld gebracht
Joost J.G. Wammes, Marit Tanke, Wilma Jonkers, Gert P. Westert, Philip J. van der Wees en Patrick P.T. Jeurissen
NTvG, 4 december 2017