Het succes van ParkinsonNet over onze landsgrenzen heen

ParkinsonNet is een innovatie met lage kosten om de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson te optimaliseren. ParkinsonNet werd in 2004 ontwikkeld als een netwerk van fysiotherapeuten in verschillende regio's in Nederland. Inmiddels heeft het netwerk een nationaal bereik, met 70 regionale netwerken en ongeveer 3.000 speciaal opgeleide professionals uit 12 disciplines en spreidt de formule zich uit naar andere landen waar het dient als een model voor succesvolle en schaalbare, maar zuinige innovatie.

Sleutelelementen zijn goed getrainde en gespecialiseerde professionals, ondersteuning van patiënten met educatie en consultatie, en de bekrachtiging van geïntegreerde, multidisciplinaire teams voor gericht ziektemanagement bij mensen met Parkinson.

Studies tonen aan dat de ParkinsonNet-aanpak leidt tot resultaten die minstens even goed zijn, zo niet beter, dan resultaten van gebruikelijke zorg. Maar daarnaast laten studies ook zien dat dit samengaat met belangrijke kostenbesparingen, die opwegen tegen de kosten voor het bouwen en onderhouden van het netwerk.

ParkinsonNet: A Low-Cost Health Care Innovation With A Systems Approach From The Netherlands
Bas R. Bloem, Lonneke Rompen, Nienke M. de Vries, Ab Klink, Marten Munneke, and Patrick Jeurissen.
Health Affairs, Vol. 36, No. 11: Global Health Policy.

Lees het artikel.