Het effect van de hogere eigen bijdrage in 2012 op het zorggebruik in de ggz

Begin 2012 werd een hogere eigen bijdrage voor de ggz ingevoerd. Onderzoek van bijna  anderhalf miljoen behandelrecords in de periode 2010-2012 laat zien dat deze verhoging leidde tot een afname in zorggebruik bij mensen met zowel ernstige als milde aandoeningen. Dit effect was groter bij de lagere inkomensgroepen. Tegelijkertijd was er een toename te zien bij de inzet van onvrijwillige opnames en acute geestelijke zorg. Dit artikel laat zien hoe de extra kosten die met deze toename samenhangen de eerdere besparingen lijken te overtreffen.

Association of Cost Sharing With Mental Health Care Use, Involuntary Commitment, and Acute Care
Bastian Ravesteijn, Eli B. Schachar, Aartjan T. F. Beekman, Richard T. J. M. Janssen, Patrick P. T. Jeurissen
JAMA Psychiatry.  2017;74(9):1-9.