Zorginkoop en -verkoop, what’s all in the game

Save the date - Celsus-Talma Invitational Conference 

Datum 8 juni 2017, 13:00-17:00 

Locatie VU Amsterdam

De conferentie van dit jaar gaat over de afstemming tussen zorginkoper en zorgverkoper en alle overige actoren in het in- en verkoopspel. Hoewel de samenwerking formeel tot stand komt door overleg tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar zien wij ook twee achterliggende partijen die hierin een belangrijke rol spelen. Wij onderscheiden deze middag daarom 4 rollen: medisch specialist, ziekenhuis, zorgverzekeraar en overheid. Voor elk van deze rollen nodigen we toppers uit de zorg uit en vragen hen hierop te reflecteren.

1. MSB | Federatie Medisch Specialisten, door Hein Abeln, Bestuursadviseur
2. Ziekenhuis, door Bas Leerink, Voorzitter raad van bestuur Medisch Spectrum Twente 
3. Zorgverzekeraar, door Rob Adolfsen, lid raad van toezicht bij Nierstichting
4. Overheid, door Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (tbc)

Na deze sprekers volgt een actieve workshopronde waarmee deelnemers aan deze conferentie meer inzicht en begrip krijgen over zorgin- en verkoop. Zo beogen we de effectiviteit van de samenwerking rond zorgin- en verkoop te verbeteren.

Het betreft een invitational conference. Mocht u echter geen uitnodiging ontvangen en toch graag deelnemen aan deze middag maak dit dan kenbaar aan de organisatie: secretariaat.agw.falw@vu.nl.