Te arbeiden aan een mooie zaak

Het boek ‘Te arbeiden aan een mooie zaak’ beschrijft de geschiedenis van de ‘Onderlinge Verzekering van Roomsch-Katholieken tot Verpleging van Zieken in het Sint Elisabethgesticht (later Ziekenhuis) te Alkmaar’ (RKV)’ vanaf 1923. Dus ook van voor en na 1941, toen, onder invloed van de Duitse bezetter, het ziekenfonds zijn intrede deed.

Tot dan toe werd dit type verzekering beheerst door private partijen en het armere deel van de regio Alkmaar was voor de vergoeding van ziekenhuiskosten afhankelijk van de zogenoemde Armenwet. Begin 20e eeuw kwam door de opkomst van (lokale) ziekenhuisverplegingsverenigingen als het RKV gedeeltelijk een einde aan die afhankelijkheid.

Ten tijde van de boekpresentatie ontvingen diverse Alkmaarse instellingen een schenking uit dit fonds dat sinds 2005 in liquidatie is. Het boek is tot stand gekomen met medewerking van historicus zorgfinanciering Karel-Peter Companje, als adviseur verbonden aan Celsus, academie voor betaalbare zorg.

‘Te arbeiden aan een mooie zaak’
Jaap Hoogland
Uitgever Uniepers
ISBN / EAN 978-90-8741-035-3
NUR 680
Het boek is verkrijgbaar voor € 25,00 bij Van der Meulen’s Boekhandel en Boekhandel Feijn in Alkmaar.

In de media werd hier ook aandacht aan besteed:
Noordhollands Dagblad, 21 december 2016 - Schenkingen uit opgeheven fonds

Rodi, 21 december 2016 - Zorginstellingen Alkmaar ontvangen forse schenking

Alkmaar Centraal, 20 december 2016 - Alkmaarse zorginstellingen ontvangen forse schenking