Indicatiestelling langdurige zorg draagt bij aan gelijke toegang tot zorg

Universele toegang is een belangrijke doelstelling van de Nederlandse langdurige zorg. Om dat mogelijk te maken moet de zorg efficiënt én rechtvaardig worden verdeeld. Het onafhankelijke Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt zorgaanvragen met behulp van criteria die in het hele land op gelijke wijze gehanteerd worden. In dit artikel onderzochten we of de toegang tot zorg gelijk is in alle regio’s op basis van CIZ data van 2000 tot en met december 2013. Hierbij is gekeken naar praktijkvariatie in de institutionele langdurige zorg (verzorgings- en verpleeghuizen, dit betreft 80% van de uitgaven aan langdurige zorg).

Uit het onderzoek blijkt dat vergelijkbare patiënten tot gemiddeld 1.5% meer of minder kans maken op een indicatie voor institutionele langdurige zorg afhankelijk van de regio.
De verschillen tussen de 32 regio’s in Nederland zijn internationaal gezien echter erg klein. Zo verschilt de toegang tot verpleeghuizen tussen regio’s in Zweden met 28%. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de regionale financiering van de langdurige zorg in Zweden (vergelijkbaar met de Wmo in Nederland). Maar ook andere, grotendeels landelijk gefinancierde programma’s in de VS laten een vier maal grotere spreiding zien.

In de medisch specialistische zorg stelt de zorgaanbieder die de behandeling uitvoert veelal de indicatie. In deze sector is de praktijkvariatie van sommige diagnoses en behandelingen het honderdvoudige van de variatie die we aantroffen in de institutionele langdurige zorg. Op basis van deze bevindingen concluderen we dat een stelsel gebaseerd op indicatiestelling door een derde onafhankelijke partij op basis van landelijke criteria en procedures een effectief middel blijkt tegen praktijkvariatie. Daarmee draagt de onafhankelijke indicatiestelling bij aan gelijke toegang tot zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met France Portrait.

Lees het volledige artikel ‘Practice variation in the Dutch long-term care and the role of supply-sensitive care: Is access to the Dutch long-term care equitable?
Daisy Duell, Xander Koolman, France Portrait. Health Economics, 2 maart 2017.