NTvG, 24 februari 2017 - Het verplicht eigen risico beter benutten

Bijbetalen, kostenbewustzijn vergroten of kiezen voor kwaliteit

In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart 2017 was in 2016 al duidelijk dat het ‘verplicht eigen risico’ (VER) een belangrijk vraagstuk zou zijn. Het VER was daarom in 2016 al een centraal thema van de onderzoeksgroep “samen kiezen voor gepaste zorg”.┬á Dat heeft geleid tot een discrete choice experiment met leden van het Zorgpanel van de Pati├źntenfederatie waarin alternatieven voor het huidige VER zijn onderzocht.
In september 2016 zijn de eerste resultaten gepresenteerd op een  invitational conference met VWS, ZN, PF en bijna alle verzekeraars.

De inzichten van deze bijeenkomst en een verdere analyse van de institutionele rol van het VER hebben geleid tot een opinie artikel van Eric van der Hijden dat het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) onlangs publiceerde. Er wordt dit jaar aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan om het gedrag van de “systematische zorgmijders” beter te begrijpen.

In het artikel wordt beargumenteerd dat er meer invullingen van het VER zijn dan het huidige, maar dat vraagt wel om een visie op de rol bijbetalingen voor het toegankelijk en betaalbaar houden van ons zorgstelsel. Het vraagt ook om een visie over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. In het artikel worden de volgende varianten onderscheiden en wordt beargumenteerd waarom dat verdedigbare keuzes zijn, welk doel VER dan dient en hoe het VER praktisch moet worden ingevuld.
 
1. Hou het VER zoals het is, maar koppel de hoogte ervan los van de VWS-begroting en maak een politieke keuze over de maximale hoogte
2. Maak het VER beter geschikt om het kostenbewustzijn van verzekerden te prikkelen door vaste bedragen per zorggebruik te vragen
3. Leg de primaire verantwoordelijkheid voor het stimuleren van doelmatige zorg bij de zorgverzekeraar door VER te beperken tot niet-gecontracteerde zorg
4. Maak het VER geschikt om zorggebruik bij gespecialiseerde en doelmatige zorgaanbieders te bevorderen, door het volledig kwijt te schelden als een verzekerde voor zo’n aanbieder kiest

Lees hier het volledige artikel zoals dat is gepubliceerd door het NTVG. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric van der Hijden