Even voorstellen: Christiaan Schakel

buietnpromovendus Celsus academie

Ik ben sinds kort als buitenpromovendus verbonden aan de Celsus academie. Mijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg.

Ik beschouw dit als een spannend thema: de publiek gefinancierde zorguitgaven zijn in veel landen onderworpen aan uitvoerig begrotingsbeleid, terwijl deze uitgaven in veel landen harder stijgen dan de economische groei en een grote autonome component kennen.
De vraag is dan ook geoorloofd hoeveel impact begrotingsbeleid nu eigenlijk heeft op de zorguitgaven. Deze interesse kent een langere aanloop.

De afgelopen twee jaar (2014-2016) heb ik aan New York University onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen begrotingsbeleid en de zorg wat geleid heeft tot een rapportage (1) en een publicatie (2).
En tussen 2009 en 2014 heb ik op het ministerie van VWS gewerkt en daar de financiële besluitvorming gecoördineerd. In die functie heb ik dus aan den lijve ondervonden hoe de begrotingsregels in de praktijk werden toegepast.

Mijn meest recente onderzoek is een statistische analyse van de toepassing van begrotingsregels voor de zorg voor 32 OESO-landen. Ik onderzoek of begrotingsregels wel degelijk effectief kunnen zijn voor de beheersing van de zorguitgaven. Dit levert naar verwachting inzicht in hoe de 'budgettaire governance' zo optimaal mogelijk vormgegeven  kan worden vanuit het perspectief van uitgavenbeheersing.

Mijn onderzoekswerk combineer ik met een full time job bij de gemeente Amsterdam, waar ik als projectleider in een financiële functie mijn steentje bijdraag aan budgettaire governance van onze hoofdstad.

Lees op onze website meer over mijn promotietraject.

1. rapportage voor de Celsus academie What dominates: budget policies or political agreements?
2. Publicatie in het International Journal of Health Planning and Management, The influence of fiscal rules on healthcare policy in the United States and the Netherlands