Uitdagingen van de Europese ziekenhuissector

Dit artikel bespreekt de uitdagingen van de Europese ziekenhuissector om betere zorg tegen lagere kosten te leveren. Beleid dat zich alleen richt op rationalisering van bedrijfsprocessen, zoals hervormingen van de bekostiging en privatisering van zorgaanbieders, zijn daarvoor waarschijnlijk onvoldoende en zullen worden beïnvloedt door gevestigde belangen.

Desalniettemin zullen veel ziekenhuizen zich door de technologische ontwikkelingen in toenemende mate specialiseren en/of zich richten op nieuwe vormen van netwerkzorg. De vraag hoe de noodzakelijke veranderingen te genereren wordt steeds belangrijker. Via beleidsleren en actieve inkoop kan men daarbij verder komen dan klassiek budgetteren en ook de richting van de doelmatigheidswinst expliciet faciliteren.

Patrick Jeurissen, Antonio Duran and Richard B. Saltman. Uncomfortable realities: the challenge of creating real change in Europe’s consolidating hospital sector. BMC Health Services ResearchBMC series – open, inclusive and trusted 2016, 16(Suppl 2):168.