Het ontwikkelen en toepassen van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) voor uitkomstmetingen en klinische besluitvorming

Contactpersoon: Dr. Inger Abma, inger.abma@radboudumc.nl
Looptijd:2014-2018
Begeleidingsteam:Dr. Philip van der Wees
Projectomschrijving: Inger Abma, biomedisch wetenschapper, promoveerde op het onderwerp ‘patient-reported outcome measures’ (PROMs), oftewel vragenlijsten voor patiënten over gezondheidsklachten of kwaliteit van leven.

Kwaliteit van zorg wordt vaak bekeken vanuit het perspectief van de zorgverlener, bijvoorbeeld of een operatie technisch gezien goed gelukt is. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk: heeft de patiënt er iets aan gehad? Heeft hij minder klachten, is zijn dagelijks functioneren verbeterd? Door patiënten vóór en na een behandeling patiënten een PROM te laten invullen kan je hier inzicht in krijgen. Die informatie kan op geaggregeerd niveau gebruikt worden voor het monitoren van kwaliteit van zorg, en het identificeren van minder effectieve (of zelfs overbodige) zorg. Daarnaast kunnen zorgprofessionals individuele PROM-scores gebruiken als ondersteuning bij gezamenlijke besluitvorming met de betreffende patiënt.

Ik heb onderzocht hoe je de scores van één PROM op zowel geaggregeerd als op individueel niveau kunt inzetten voor verbetering van zorg bij patiënten met slaapapneu. Bij deze patiënten valt ’s nachts de keel dicht waardoor ze stoppen met ademhalen. Door de prikkel om weer te gaan ademen worden ze voortdurend uit hun diepe slaap gehaald. Overdag zijn patiënten daardoor vaak slaperig en geïrriteerd. In mijn onderzoek heb ik gekozen voor slaapapneu omdat er bij deze patiënten nog weinig aandacht is in de spreekkamer voor kwaliteit van leven. Veel artsen richten zich alleen op het fysieke probleem. Ik hoop daar met een PROM verandering in te brengen.

Als eerste stap heb ik gekeken welke PROMs er al zijn voor slaapapneupatiënten die ik eventueel zou kunnen gebruiken voor mijn onderzoek. Hierover heb ik een artikel gepubliceerd. Het blijkt dat veel PROMs niet goed getest zijn, en we dus niet weten hoe goed ze zijn. Daarom heb ik besloten om een nieuwe PROM te ontwikkelen in afstemming met patiënten en zorgprofessionals. Hierbij heb ik rekening gehouden met het nut van de vragen voor de dagelijkse zorgpraktijk.

Het belang van het meten van zorguitkomsten, bijvoorbeeld voor het goed functioneren van (gereguleerde) concurrentie in de zorg, licht Inger toe in haar blog over dit onderwerp.

Ga naar de dissertatie van Inger Abma, getiteld 'Patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical practice for patients with obstructive sleep apnea'.