Cost containment policy in health care

Contactpersoon: Dr. Niek Stadhouders, Niek.stadhouders@radboudumc.nl
Looptijd:2014 - 2018
Begeleidingsteam:em. prof. dr. Hans Maarse (Maastricht Universiteit),
dr. Patrick Jeurissen (IQ Healthcare/Celsus academie),
dr. Xander Koolman (VU Amsterdam)
Projectomschrijving & Vraagstelling(en):

In dit promotietraject zijn de mogelijkheden, mechanismen en effecten van bezuinigingsbeleid in Nederland en andere westerse landen onderzocht. Een inventarisatie van de beleidsopties die sinds 1970 in de internationale literatuur worden genoemd en aantoonbaar effectief zijn, brengt de mogelijkheden voor bezuinigingsbeleid in kaart.
Het effect van het politieke beslissingsproces is onderzocht door middel van een vergelijkende case studie tussen Duitsland en Nederland, waarbij de politieke en institutionele factoren zijn geïdentificeerd die leiden tot verschillen in de groei van de zorgkosten.
Eén van de hoekstenen van het Nederlandse systeem om de zorgkosten in de hand te houden is selectieve inkoop. Onderzoek naar selectieve inkoop van zorgverzekeraars kan uitwijzen of dit mechanisme de zorgkosten in de hand kan houden. In de langdurige zorg zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van de budgetten. Hoe zorgkantoren omgaan met deze rol is onderzocht door het proces van zorginkoop in kaart te brengen.
Om de effecten van bezuinigingsbeleid op het gebied van financiële situatie, kwaliteit en werkgelegenheid in kaart te brengen werd de bedrijfsvoering van zorginstellingen onder invloed van bezuinigingen onderzocht.

Ga naar de volledige disertatie van Niek Stadhouders 'Effective healthcare cost containment policies'.

Samenwerking met:-