The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands

Dit artikel biedt een overzicht van de vier pilaren waarop de recente hervormingen in de langdurige zorg in Nederland zijn gebaseerd en hun onderliggende veronderstellingen. 

Een belangrijk doel van de hervormingen is om de zorguitgaven in te dammen, zodat de betaalbaarheid van de langdurige zorg gegarandeerd blijft. De percepties rond de gevolgen van de hervormingen variëren van positief tot zeer kritisch. De hervormingen zijn soms vrij drastisch, maar de langdurige zorg in Nederland zal grotendeels gefinancierd blijven worden uit publieke gelden. Het artikel bespreekt ten slotte een aantal beleidslessen die te trekken zijn uit deze hervormingen.

Ga naar het volledige open access artikel

J.A.M. (Hans) Maarse, P.P. (Patrick) Jeurissen
Health Policy 120 (2016) 241–245