The Relationship Between the Scope of Essential Health Benefits and Statutory Financing:

An International Comparison Across Eight European Countries

Philip J. van der Wees*, Joost J.G. Wammes, Gert P. Westert, Patrick P.T. Jeurissen
Int J Health Policy Manag 2016, 5(1), 13–22

In dit onderzoek is het verband tussen de omvang van de verzekerde zorg en de hoogte van de wettelijke uitgaven in een steekproef van 8 Europese landen (België , Engeland, Frankrijk , Duitsland, Nederland, Schotland, Zweden en Zwitserland) onderzocht.

Er bestaat geen directe samenhang tussen de verzekerde voorzieningen in het verzekerdenpakket en de hoogte van de overheidsuitgaven. Bij specifieke voorzieningen als tandheelkunde en fysiotherapie lijkt enig verband te bestaan tussen kostendekking en kostendeling.

Sterke variaties in het volume en de prijs van zorgvoorzieningen in de acht landen werden echter gevonden bij de zorgvoorzieningen met grote praktijkvariaties. De verschillen in de omvang en prijs van de zorg lijken daarmee een veel grotere impact op de financiële houdbaarheid te hebben dan het inperken van het verzekerdenpakket of verhogen van de eigen bijdrage. Er lijkt geen gemakkelijke oplossing te zijn voor het aanpakken van de duurzaamheid van de zorg.

Ga naar het volledige open access artikel