Harkness Fellowship voor Marit Tanke

Marit TankeDr. Marit Tanke heeft een van de prestigieuze Harkness Fellowship (2016/2017) verworven.
Marit is plv. programmaleider van Celsus, academie voor betaalbare zorg, en senior onderzoeker bij de afdeling IQ healthcare.

Een Harkness Fellowship wordt toegekend door het Commonwealth Fund uit de Verenigde Staten, een stichting die ijvert voor een betere gezondheidszorg voor arm en rijk. Per jaar worden er wereldwijd veertien fellows geselecteerd
uit acht verschillende landen. Het fellowship biedt ambitieuze onderzoekers de mogelijkheid om een jaar lang in de Verenigde Staten onderzoek te doen naar belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg op het grensvlak van beleid, praktijk en onderzoek.

Het onderzoek van Marit richt zich op de vraag hoe de inrichting en organisatie van het zorgstelsel beter aan te kunnen laten sluiten op de zorgvraag van de meest complexe patiënten. Uit onderzoek van IQ healthcare blijkt dat een kleine groep van ongeveer 5% van de patiënten de helft van de zorgkosten maakt. Dit zijn voor een groot deel complexe patiënten met veel multimorbiditeit en daarbij logistieke uitdagingen in coördinatie en afstemming van zorg. In Amerika is veel ervaring met specifieke programma's voor deze patiënten. Marit wil onderzoeken hoe welke elementen uit deze programma's ook van waarde zouden kunnen zijn voor Nederland en wat er voor nodig is om dit
duurzaam te implementeren.

Het Commonwealth Fund wordt gefinancierd door met name particulieren en is opgericht door Anna Harkness. Zij schonk in de eerste decennia van de vorige eeuw tientallen miljoenen met oliewinning verdiende familiedollars aan goede doelen. De fellowships bieden een unieke gelegenheid om onderzoek te doen in de Verenigde Staten en daar samen te werken met experts en kennis op te doen van de gezondheidszorgsystemen elders in de wereld.