Betaalbaarheid van zorg in onderwijsmodule voor studenten GNK en BMW

De Nederlandse zorg behoort tot de beste ter wereld. Dat is niet alleen te danken aan de professionals, maar ook aan het stelsel. Het is voor toekomstige zorgprofessionals belangrijk om het stelsel te kennen. Daarom biedt Celsus een keuzemodule aan studenten geneeskunde (GNK) en biomedische wetenschappen (BMW) in Nijmegen: Hoe blijft de zorg betaalbaar? Marktwerking en solidariteit, gaat dat samen?

De hoge kwaliteit en toegankelijkheid van de Nederlandse zorg is niet alleen te danken aan de zorgprofessionals, maar ook aan de wetten en regels die dit werk mogelijk maken. Om studenten kennis te laten maken met het stelsel waarin zij later zullen werken biedt de Celsus academie een keuzemodule aan. De module is voor de eerste keer gegeven in het afgelopen kwartaal. Er namen veertig studenten deel. De module is door de studenten positief geëvalueerd. In het komende kwartaal wordt de module, in iets uitgebreidere vorm, opnieuw aangeboden.

De keuzemodule biedt een inleiding in het Nederlandse stelsel. Welke wetten regelen welke zorg? Wat is het verschil tussen een recht een voorziening? Hoe is de solidariteit ingericht en welke groepen burgers zijn netto betalers of ontvangers?

Studenten worden uitgedaagd zelf een mening te vormen over het stelsel en de solidariteit in een afsluitend essay. Daarnaast maken ze een kennistoets over de inrichting van het stelsel. Studenten die vroeg in hun loopbaan bewust worden van de inrichting van het stelsel en de kosten van de zorg kunnen zich beter ontwikkelen tot bewuste professionals.

Studenten geneeskunde en BMW die deel willen nemen aan de module kunnen zich inschrijven via blackboard.

Overige geïnteresseerden maken we graag attent op de online cursus ‘Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg’ voor medisch specialisten en aios.