Gestart bij Celsus - Edwin Oberjé

edwin oberje
Op 17 augustus 2015 is Edwin Oberjé gestart als postdoctoraal onderzoeker bij Celsus, academie voor betaalbare zorg. Een goed moment om hem voor te stellen.

Edwin heeft een achtergrond op het snijvlak tussen gezondheidseconomie en gezondheidspsychologie. In juni 2015 is hij gepromoveerd bij Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van een gedragsinterventie om therapietrouw te verbeteren bij HIV-patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd in een grootschalige multi-center trial waar zeven HIV-klinieken, 40-50 zorgprofessionals, en 300 patiënten bij betrokken waren. Hij heeft tevens onderzoek gedaan naar patiëntgerapporteerde uitkomsten zoals kwaliteit van leven en welbevinden. Bovendien heeft hij een veel interesse in de methodologie van onderzoeksdesigns.

Ook bij Celsus zal zijn onderzoek zich richten op de relatie tussen kosten en kwaliteit van de gezondheidszorg. Zijn onderzoeksprojecten worden met name uitgevoerd in opdracht van het Ministerie VWS. Het eerste project gaat over antimicrobiële resistentie. Hierbij wordt gekeken naar maatregelen die zorginstellingen kunnen nemen om antibioticaresistenties te voorkomen, met als doel gezondheid te verbeteren en kosten te besparen.