Cafe strategie - Budgetteringsstrategieën

30 juli 2015
Christiaan Schakel, MSc* en Niek Stadhouders, MSc** pakten het onderwerp budgetterings-strategieën bij de hoorns tijdens deze VWS bijeenkomst die gericht is op kennisdeling.

Christiaan Schakel ging in zijn presentatie in op het spanningsveld tussen instituties aan de ene kant, en de ‘power of politics’ aan de andere kant. Zijn insteek was om aan te tonen dat de macht van politici groot is in het begrotingsproces voor de zorg. Hij liet zien dat dit zowel in de Verenigde Staten als in Nederland het geval is. De institutionele setting, waaronder de gehanteerde begrotingsregels en de manier waarop het begrotingsproces is vormgegeven, is daarbij zeker van belang, maar niet doorslaggevend.

Niek Stadhouders benutte zijn tijd voor het publiek van Café Strategie als een kans om zijn conceptueel model over bezuinigingen in de zorg te toetsen bij beleidsmakers. De reacties van de aanwezigen op dit conceptueel model waren positief en gaven aan dat het herkenbaar en bruikbaar is. De kritische punten die genoemd werden waren de vraag of het beeld uit de literatuur overeenkomt met de bezuinigingen die daadwerkelijk plaatsvinden. En waren de deelnemers op zoek naar welke lessen uit het model kunnen worden getrokken voor beleidsmakers. De volgende stap daarom in mijn onderzoek, het in kaart brengen van de effectiviteit van de maatregelen, levert naar verwachting dan ook de bruikbare aanknopingspunten voor het beleid op.”, aldus Niek.

* Christiaan Schakel, MSc* is visiting fellow aan de New York University.
** Niek Stadhouders, MSc* is promovendus bij Celsus, academie voor betaalbare zorg.