Perceptions and experiences of financial incentives: a qualitative study of dialysis care in England

In welke mate zijn financiële prikkels een motivatie voor niercentra in Engeland om hun praktijkvoering te wijzigen?
Middels een kwalitatief onderzoek werden interviews gehouden met zorgverleners en managers uit 5 verschillende niercentra in Engeland, gericht op hun subjectieve ervaring met betalingsstructuren.

Het focus lag op thuis dialyse, en waar het tarief voor thuisdialyse niet duidelijk als prikkel werkte (vanwege onzekerheid over operationele kosten), werden doelstellingen voor kwaliteit en innovatie en ‘Best practise’ tarieven gezien als motiverende factoren voor veranderingen in praktijkvoering.

Klik hier voor het volledige open access artikel.