Cafe Strategie - budgetteringsstrategieën

De presentatie van Christiaan Schakel ging  in op het spanningsveld tussen instituties aan de ene kant, en de ‘power of politics’ aan de andere kant. Hij liet zien dat de macht van politici groot is in het begrotingsproces voor de zorg, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland. De institutionele setting, waaronder de gehanteerde begrotingsregels en de manier waarop het begrotingsproces is vormgegeven, is daarbij zeker van belang, maar niet doorslaggevend.

Over begrotingsregels en een nieuw coalitieakkoord heeft hij een opiniestuk geschreven, dat het Financieel Dagblad vandaag heeft gepubliceerd. Het is hier terug te lezen (http://fd.nl/opinie/1110014/gedetailleerd-regeerakkoord-werkt-niet-meer). Het gaat niet specifiek over de zorg, maar leek me toch aardig even te vermelden.