Evaluatie adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

In opdracht van het ministerie van SZW heeft de Celsus Academie onderzoek gedaan naar de specifieke groep van problematische arbeidsverzuimers. Het rapport ‘Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim’ is op 7 juli aan de Tweede Kamer aangeboden.

Van problematisch verzuim is sprake als de re-integratie van een zieke werknemer langer duurt dan verwacht gezien behandeling, aandoening en prognose. Eén van de mogelijkheden die een werkgever heeft om het problematisch verzuim op te lossen is het aanvragen van een arbeidsgerelateerd medisch advies. Hierbij wordt gekeken naar de medische oorzaken van het problematisch verzuim en de gevolgen voor werkhervatting. De Celsus Academie heeft de kenmerken van 2595 werknemers die een adviestraject bij één aanbieder hebben doorlopen uitgebreid in kaart gebracht.

Tweederde van deze groep werkt op het moment van aanmelding helemaal niet. Het adviestraject wijst uit dat een groot deel van deze werknemers (71%) wel zou kunnen opstarten in (passend) werk. Ook wordt in 51% een wijziging van de medische behandeling voorgesteld. Bijvoorbeeld omdat de behandeling niet genoeg aansluit bij het vergroten van de belastbaarheid voor arbeid. Problematisch verzuim gaat tevens gepaard met hoge zorgkosten. De gemiddelde kosten in de curatieve zorg zijn bijna €8000 per jaar. Een korter verzuim is gerelateerd aan lagere zorgkosten. Bij complex verzuim valt dus nog veel te winnen door medische zorg en arbeid goed op elkaar te laten aansluiten.

Een groot deel van de re-integratietrajecten (83%) leidt uiteindelijk tot een betermelding. Uit onze enquête aan werknemers blijkt echter dat slechts 45% van de respondenten aangeeft momenteel aan het werk te zijn. Ook beoordeeld een deel van de werknemers het effect van het adviestraject negatief, terwijl werkgevers en bedrijfsartsen unaniem positief zijn. Er blijkt een spanningsveld te zitten tussen ziekte en de mogelijkheden om terug te keren naar werk. Zo kan een gebrek aan passend werk of een arbeidsconflict een terugkeer naar werk belemmeren. Ook heeft een betermelding vaak financiële gevolgen, vooral als de werknemer maar beperkt kan werken.

Problematisch verzuim kan meestal niet alleen maar door medische redenen worden verklaard. Een oplossing voor problematisch verzuim moet daarom vaak worden gevonden in de driehoek zorg, werk en inkomen.

Bevindingen onderzoek ziekteverzuim

Meer lezen over de relatie tussen problematisch ziekteverzuim? De volledige rapportage is te vinden op de volgende website van de rijksoverheid. En via de website van de Celsus Academie zelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niek Stadhouders, wetenschappelijk onderzoeker bij de Celsus Academie via n.stadhouders@celsusacademie.nl