Verslag winteracademie editie 2015

Hoe bereik je een betaalbare zorg van een goede kwaliteit?

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Celsus voor de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, een succesvolle opleiding georganiseerd over het Nederlandse Zorgstelsel. Motivatie voor het organiseren van deze interdepartementale winteracademie is dat de zorguitgaven meer en meer op het overheidsbudget drukken.

Hoofdvraag van de winteracademie was dan ook: hoe houden we de zorg betaalbaar én tegelijk van hoogwaardige kwaliteit. Dat deze vraag relevant is blijkt ook uit de motivatie van deelnemers over hun deelname aan de opleiding.

Roy van Egmond (ministerie VWS) zegt daarover:  'De zorg maakt ons vanuit macro-oogpunt beter. Van een hogere levensverwachting met goede kwaliteit van leven, tot een lager ziekteverzuim en mogelijkheden voor oudere werknemers om langer op de arbeidsmarkt te participeren. Onhoudbaarheid van zorguitgaven brengt de verdere ontwikkeling van dit proces in gevaar. Daarom zijn oplossingen die bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg essentieel. En ook vanuit micro-oogpunt is dat zo. Stijgende zorgkosten vergroten het risico dat groepen of individuen in de toekomst meer en meer moeite krijgen om bijvoorbeeld eigen betalingen in de zorg op te brengen.'

En Linda Bach (ministerie van Financiën) verwoordt het als volgt: 'Algemeen wordt steeds meer geaccepteerd dat de overheid in de zorgkosten moet gaan snijden, en dit brengt ook de meer ethische discussies met zich mee (zie het recente debat omtrent vrije artsenkeuze en welke medicatie vergoeden we?).'

Tijdens de vierdaagse opleiding zijn deelnemers in debat gegaan met wetenschappers, professionals én met elkaar. Rolf Noordsij (Tweede Kamer) zegt hierover: ‘Door uiteenlopende en zeer deskundige sprekers uit de praktijk wordt op veel thema's ingegaan. En vanuit verschillende perspectieven en achtergronden: zowel de econoom, de onderzoeker, de zorgprofessional, de zorgbestuurder en de beleidsmaker kwam langs. Hoewel de cursus misschien ten onrechte doet vermoeden dat het alleen 'over geld' gaat, kwam ook het perspectief van de patiënt en de kwaliteit van zorg ruimschoots aan bod.’ 

Een oplossing is nog niet direct bedacht, ook al zijn er tijdens de cursus wel wat voorzetten gegeven: 'Een wijze les vond ik de vrijwel unanieme constatering dat er nog aardig wat lucht in het systeem zit. En dat we dus kwaliteit van en toegang tot zorg kunnen waarborgen als we innovatief en out of the box naar de zorg durven te kijken (Luc Hagenaar, VWS).'
'Leerles hieruit is naar mijn mening dat alle partijen met elkaar moeten blijven praten en het zorgstelsel samen verder moeten doorontwikkelen. Kijken naar andere landen kan wellicht ook tot nieuwe inzichten leiden' aldus Kimberly Vermeulen, beleidsmedewerker GGZ  Nederlandse Zorgautoriteit.

Heb jij ook interesse in het onderwerp ‘betaalbaarheid van de zorg’? En vind je het leuk om met studenten, wetenschappers, professionals en beleidsmakers in discussie te gaan over dit onderwerp? Dan is onze Radboud Summerschool vast iets voor jou!