Handleiding voor ‘Selectie van PROs en PROMs’

Patient-geraporteerde uitkomsten vormen een essentieel onderdeel voor het meten en bevorderen van value based healthcare. De waarde van de zorg wordt bepaald door uitkomsten van zorg die belangrijk zijn voor patiënten en deze te relateren aan de kosten van die zorg. Pro's en PROMs kunnen hiervoor worden ingezet en P.J. van der Wees, onderzoeker bij de Celsus academie, heeft samen met Caroline B. Terwee en Sandra Beurskens namens het NFU Expertisenetwerk Patient-Reported Outcomes een handreiking voor de selectie van PROs en PROMs ontwikkeld. Hierin worden de dilemma’s beschreven bij de selectie van PROs en PROMs voor de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek en het meten van de kwaliteit van zorg.

Het expertisenetwerk is eind 2013 opgericht opgericht vanuit het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Een van de eerste activiteiten van het netwerk was het opstellen van een onderzoeksagenda. De ontwikkelde handleiding 'Selectie van PROs en PROMs' is het eerste product van het expertisenetwerk dat is gegenereert vanuit deze onderzoeksagenda.

De handleiding werd onlangs formeel aangeboden aan het NFU Consortium Kwaliteit van Zorg en aan de Stichting Miletus die het project deels heeft gefinancierd.
Het Expertisenetwerk heeft plannen om de handleiding verder te ontwikkelen in de vorm van een toolkit. We zijn daarvoor in gesprek met het Kwaliteitsinstituut.

 De handleiding is hier beschikbaar.