Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut december 2017

In deze laatste editie van 2017 allereerst een voorproefje van de omslagen van de boekenreeks rond het thema betaalbare zorg zoals die in april 2018 uitkomt.

Verder leest u ● over kenmerken en zorggebruik van patiënten met de hoogste zorgkosten ● hoe wijkverpleegkundigen integratie in praktijk brengen ● over publieke, private en non-profit-aanbieders van Europese verzorgingstehuizen ● de bevindingen uit de tweede Talmabijeenkomst over zorgbundels ● over het promotieonderzoek van Luc Hagenaars: hoe verhouden collectieve functies in zorgsytemen zich tot betaalbare zorg? Inclusief twee publicaties, een over administratieve lasten van OECD landen en een over beleidspatronen in suiker-, vet- en frisdranktaks over de wereld ● tot slot een publicatie die laat zien dat het publiceren van uitkomsten maar beperkt effect heeft op keuzegedrag van patiënten bij reageerbuisbevruchtingen.

Open de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut oktober 2017

In deze derde nieuwsbriefeditie van 2017 leest u ● over de bijdrage aan een zorgparagraaf in het regeerakkoord ● in hoeverre huisartsen kostenbeheersing als onderdeel van hun professie zien ● wat het effect van de hogere eigen bijdrage in 2012 was op het zorggebruik in de ggz ● over het averechtse effect van het samenwerkingsmodel voor ziekenhuizen en het medisch-specialistisch bedrijf ● hoe het Nederlandse zorglandschap als inspiratiebron kan dienen voor Belgische zorghervormingen ● over de verbetercultuur van het Virginia Mason hospital ● hoe medisch specialisten nog kunnen deelnemen aan de cursus betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg ● hoe Steven Noorlander waarde toe wil voegen aan de zorg voor kwetsbare ouderen en hoe Yvonne La Grouw onderzoekt hoe besturing van de zorg vorm krijgt in de praktijk van organisatie(s).

Open de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut juni 2017

In deze Celsus-Talma nieuwsbrief het verslag van de jaarlijkse conferentie die op 8 juni werd gehouden ● twee projecten op het gebied van integrale zorg ● de resultaten van de 11e IHP survey van The Commonwealth Fund ● twee rapporten 'doelmatige innovaties in de zorg' en 'Eerste verkenning effecten hoofdlijnennakkoorden' ● medisch specialisten delen hun ervaringen met de online cursus 'Betaalbaarheid en Kwaliteit van de Zorg' ● het boek 'Tussen volksverzekering en vrije markt' is nu te downloaden ● rapportage over de validatie en betrouwbaarheid van de behandelindex fysiotherapie. ● internationale reacties op een nieuwe visie over medicalisering en overdiagnose die we eind 2016 publiceerden.

Open de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut maart 2017

In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie allereerst de aankondiging van ons jaarlijkse congres op 8 juni 2017. We vervolgen met gezocht: innovators in de zorg ● een oplossing voor betere schattingen van de eigen bijdrage bij keuze behandeling ● rapport over de grenzen en mogelijkheden in selectieve contractering ● overzicht van beschikbare opties om zorgkosten te reduceren ● publicaties over indicatiestelling en hoe die bijdraagt aan gelijke toegang tot zorg ● het boek over de geschiedenis van een Alkmaars ziekenfonds vanaf 1923 dat onlangs is verschenen ● verslag van bijeenkomsten over populatiebekostiging Kinzigtal - bundled payments en de winteracademie ● tot slot alle media-uitingen, een blog en de agenda.

Open de nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Celsus academie en Talma instituut december 2016


In deze gezamenlijke Celsus-Talma editie een update van het afgelopen kwartaal met ● Online cursus medisch specialisten en AIOS geaccrediteerd ● Projecten over spiegelinformatie en bundled payments in de etalage ● Nieuwe medewerkers - wat doen zij? Christiaan Schakel - Maarten Vink en Ike Schagen ● Publicaties over de Beter-Niet-Doen-lijst en de impact van de samenleving op medicalisering en overdiagnose ● Blog over internationale zorgmythes, wat is waar? ● En de agenda.
Tot slot attenderen we u graag op de nieuwe domeinnaam van ons gedeelde kennisportaal celsustalma.nl.

Open de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Celsus academie september 2016

Onderwerpen in deze september editie zijn ● uitdagingen van de Europese ziekenhuissector ● evaluatie pilot online cursus medisch specialisten en AIOS ● uitkomstbekostiging, promotietraject van Floris Vlaanderen ● interview met prof. dr. Patrick Jeurissen in De Eerstelijns en overige media aandacht ● blog over bevindingen uit de 3-jaarlijkse Commonwealth Survey en tot slot de congressen die gepland staan.

Open de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Celsus academie juli 2016

De Celsus academie in het tweede kwartaal van 2016 met ● De samenwerking met het Talma Instituut ● De oratie van prof. dr. Patrick Jeurissen ● De Celsus-Talma invitional conference (verslag & congresmaterialen) ● Burgers betrekken bij pakketbeslissingen (congresverslag & presentaties) ● Internationale vergelijking over regulering bij introductie van dure zorgvoorzieningen (rapport) ● Oplossingen voor meer doelmatigheid in de specialistische ggz (rapport) ● Florien Kruse, nieuwe promovenda 'Ondernemerschap in de zorg' ● Celsus in de media ● Publicatie over 45 jaar bezuinigingsmaatregelen ● Blog over lower-value services.

Open de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Celsus academie maart 2016

De highlights van de Celsus academie uit het eerste kwartaal van 2016:
Celsus invitational conference 2016 (let op: gewijzigde datum) en de oratie van Patrick Jeurissen ● het jaarverslag 2015 ● rapport doelmatigheid van AMR preventie ● Harkness fellowship voor Marit Tanke ● start online cursus ‘Betaalbaarheid van de zorg’ voor medisch specialisten.

Open de nieuwsbrief